Om Oss

Vi är stolta över att vara en del av Egmont Publishing, en av Skandinaviens ledande publicister. Vår onlineverksamhet är sedan 1 januari 2016 en självständig enhet med ett hundraprocentigt fokus på annonskunden. Vår affärsidé är att utveckla ett kvalitativt och trovärdigt innehåll för ett antal avgränsade målgrupper vilka vi erbjuder dig som annonsör att nå. Vi strävar efter att tänka mobilt först, med snabba och lättlästa sajter. Våra annonsprodukter ska vara synliga, integrerade i innehållet och skapa bra uppmärksamhet för ditt erbjudande.

Som en del av Egmont-koncernen är vi också en del av något mycket större. Koncernen ägs helt av stiftelsen Egmont Fonden, vars verksamhet syftar till att hjälpa mindre privilegierade barn och unga till att få ett bättre liv.

Kontaktuppgifter

Egmont Publishing AB, Stockholm

Pyramidvägen 7
169 91 Solna
Växel: 08-692 01 00

Egmont Publishing AB, Malmö

Skeppsgatan 9
205 07 Malmö
Växel: 040-38 52 00
Försäljning och affärsutveckling
Björn Österman
Ansvarig Digitalförsäljning
076-537 66 61
Lars Näslund
Ansvarig Data och programmatiskt
073-360 20 38
Janne Pålsson
Traffic
08-692 66 81
Tommy Wendt
Traffic
08-692 66 45
Redaktion
Henrik Kliest
T.F. Digitalchef
Annika Jeppsson
Kommersiell Redaktör
Anna Andersson
Auto Motor Sport
08-692 66 81
Jens Augustinsson
Livet ombord
Per Brandt
Auto Motor Sport
Carl Magnus Hellsten
Svensk Golf
Johanna Jackson
Vagabond
Erik Söderholm
Auto Motor Sport
Elisabeth Andersson
Hus och Hem
Sofia Brattberg Pettersson
Kommersiell redaktör
Jesper Johansson
Svenska Golf
Annelie Englund
Kommersiell redaktör
Utveckling
Linus Areng
Utvecklingschef
Rasmus Brandberg
Utvecklare
Ledning
Henrik Kliest
T.F. Digitalchef
Björn Österman
Ansvarig Digitalförsäljning
076-537 66 61
Linus Areng
Utvecklingschef